شارژ کنترلر


شارژکنترلر خورشیدی عنصر مرکزی برای کل سیستم است که روند شارژ و دشارژ را با یک سری از حفاظت ها تعدیل میکند.دستگاه شارژکنترلر به منظور جلوگیری از تخلیه کامل باتری ها و یا شارژ بیش از حد باتری ها به کار می رود. کلیه سیستم های استاندارد منفصل از شبکه خورشیدی دارای دستگاه شارژ کنترلر باتری هستند.

  • تشخیص خودکار ولتاژ باتری12/24/48v
  • رنج جریانی 10 تا 70 آمپر
  • راندمان بالا
  • درمدلهای  pwm و mppt
  • قطع و وصل اتوماتیک بار با تشخیص روز و شب
  • محافظت در برابر اضافه بار
  • محافظت در برابر اضافه شارژ
  • محافظت در برابر اتصال کوتاه
  • محافظت در برابر افزایش دما
  • تنظیم شارژ و دشارژ باتری