سروموتوری
                                                                      


استابیلایزرهای سروموتوری

ترانس در مدل استابیلایزر سرو موتوری به صورت حلقوی بوده و به جای رله ، تغییرات ولتاژ برق شهر با استفاده از یک بازو جاروبک، روی  ترانس که به صورت هوشمند کنترل می شود، اصلاح می گردد .
بازه اصلاح ولتاژ در استابیلایزر سروموتوری بسیار پایین تر از استابیلایزر رله ای است اما عملیات اصلاح با تأخیر بیشتر و با سرعت کمتری صورت می گیرد به همین دلیل از استابیلایزر سروموتوری در مواردی استفاده می شود که ولتاژ برق شهر به صورت دائمی بالاتر از حد مجاز یا پایین تر از آن باشد.
 استابیلایزر سروموتوری از دقت بالاتری نسبت به استابیلایزر رله ای برخوردار است  و تغییرات ولتاژ را با دقت  3 تا 5 ولت اصلاح می کند در صورتی که این عدد در نمونه رله ای 20 ولت می باشد. راندمان بالا و طول عمر بیشتر مزیت مهمی در استابلایزر سرو به حساب می آید اما هزینه تعمییرات به خاطر طراحی دینامیکی بسیار بالاتر از استابیلایزر رله ای است .

موارد کاربرد استابیلایزرهای سروموتوری :
 
منازل مسکونی
شرکت ها
روشنایی
تجهیزات برقی
سیستم های کنترلی
سیستم های حفاظتی
وسایل برقی حساس به نوسانات برق