Offline-شبه سینوسی
                        
 
                                            ایستاده                                   ایستاده                                              ایستاده                یو پی اس Off-Line(شبه سینوسی)

شكل موج ديگري كه در خروجي بعضي UPS ها مشاهده مي گردد بنام پله اي يا شبه سينوسي معروف است . در اين UPS ها بار با شكل موج پله اي با ولتاژ پيك معادل پيك شبكه و مقدار RMS برابر با RMS شبكه تغذيه مي شود . بهترين شكل موج خروجي براي UPS ها ،‌شكل موج سينوسي هم دامنه و سنكرون با شبكه مي باشد . در اين UPS ها سيستم كنترل با تغيير بهره مدار رگولاسيون به روشهاي مختلف PWM خروجي را عليرغم تغييرات بار و ولتاژ باتري در مقدار ثابت نگاه مي دارد .
در یو پی اس آفلاین (Off-Line) اینورتر (Inverter) فقط در زمان قطعی برق شهر وارد مدار شده و ولتاژ خروجی شبه سینوسی تولید میکند.

 
جدول مشخصات کلی یوپی اس های شبه سینوسی دلتا
 


کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوری FULL  Microprocessor Digital Control
سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی Automatic Voltage Regulator 
سیستم فیلترینگ EMI/RFI Filtering  EMI/RFI
قابلیت راه اندازی بدون برق شهر Cold Start function
راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق   Auto Restart Funct
حفاظت تمام اتوماتیک          FullAutomaticProtection 
سیستم مدیریت پیشرفته باتری Advanced Battery Management
نرم افزار  قدرتمند مدیریت یوپی اس UPS Manag
نمایشگر LCD Display LCD 
کاربری بسیار آسان User friendly


دانلود فایل pdf صفحه